S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

iCrystal
Dominik Kanaet K-Konditorei
Nám. Matice Slov. 4262/22,01841 Dubnica nad Váhom
tel: 0902545582
info(a)icrystal.eu
IČ DPH: SK1087139185
IČO: 51084155

TOVAR V AKCII

naša cena 20,32 EUR
skladom
naša cena 14,40 EUR
skladom
naša cena 21,40 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 21,00 EUR
skladom
naša cena 16,48 EUR
skladom

Ochrana osob. údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred ich zneužitím a zaručujeme vám že neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia pravidlá manipulácie s týmito údajmi.

Objednávateľ týmto čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä údaje, ktoré uviedol pri objednávke alebo v komunikácii s dodávateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu zmluvy. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti alebo na e-mailovej adrese Dodávateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Objednávateľa Dodávateľovi.

Dodávateľ sa zaväzuje po splnení účelu spracovania zabezpečiť bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov v platom znení.

Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Objednávateľ ako dotknutá osoba v zmysle cit. zákona vyhlasuje, že pozná svoje práva, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 28 a § 29 cit. zákona.

Vyplnením e-mailovej adresy pre účely získania zľavových kupónov zákazník súhlasí so spracovaním údajov pre ďalšie marketingové účely.

 

Zber a spracúvanie osobných údajov

Zber a spracúvanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.icrystal.eu a www.icrystal.sk (Stránky).

Prevádzkovateľom stránok je Dominik Kanaet K-Konditorei, Centrum I. 49/124, 01841 Dubnica nad Váhom. IČO: 51084155, DIČ: 1087139185, IČ DPH: SK1087139185

Zásady ochrany osobných údajov platia pre tieto Stránky. Preto si pri opúšťaní týchto Stránok prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, tieto Stránky.

Vstupom a používaním týchto Stránok vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Používaním týchto Stránok súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním týchto Stránok a Služieb, vo vzťahu k týmto Stránkam a Službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na tieto Stránky a Služby, môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce tieto Stránky (vrátane, ale nie výlučne len, prenosov z týchto miest späť do krajiny vašej registrácie) za účelom prevádzkovania a rozvíjania týchto Stránok a Služieb, vrátane prenosov ku subdodávateľom alebo zástupcom Dominik Kanaet K-Konditorei, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s týmito Stránkami a Službami, alebo za účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.

Automaticky zhromažďované neosobné informácie

Dominik Kanaet K-Konditorei sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky a potrebné informácie o stránkach smieme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Osobné informácie

Nato, aby sme v budúcnosti boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky, budeme vás možno musieť požiadať o osobné údaje, ako sú napr. vaše meno, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť.

Na odoslanie a spracovanie Vašej objednávky potrebujeme Vaše osobné údaje ktorými sú

meno a priezvisko,

adresa na doručenie tovaru (prípadne fakturačná adresa ak je iná ako adresa doručenia),

kontaktný email,

kontaktné telefónne číslo.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné na to, aby sme Vašu objednávku včas a správne vybavili a odoslali. Vaše osobné údaje uchovávame na našich serveroch a neposkytujeme ich žiadnym tretím stranám s výnimkou Slovenskej pošty, prostredíctvom ktorej Vám odošleme Vašu objednávku.

Zabezpečenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijalo Dominik Kanaet K-Konditorei určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov.

Presnosť zhromažďovaných údajov

Dominik Kanaet K-Konditorei z vlastnej vôle alebo na vašu žiadosť doplní, opraví alebo vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou týchto Stránok. Zároveň na základe Vašej žiadosti odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli. 

Identifikácia návštevníka

V princípe môžete používať tieto Stránky pre informačné účely bez toho, aby ste Dominik Kanaet K-Konditorei informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Avšak z času na čas môže Dominik Kanaet K-Konditorei alebo ňou poverené tretie osoby umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní Dominik Kanaet K-Konditorei zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako "cookies" a používajú sa na mnohých webových stránkach - ich používanie na takéto účely sa stalo v tomto odvetví úplne bežným. Cookie je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na týchto Stránkach. Dominik Kanaet K-Konditorei a/alebo ňou poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom týchto Stránok alebo iných internetových stránok Dominik Kanaet K-Konditorei

Používanie cookies nie je identifikovateľná - inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne. Pomocou informácií, ako a kedy naši návštevníci používajú tieto Stránky alebo iné stránky Dominik Kanaet K-Konditorei, môže Dominik Kanaet K-Konditorei ďalej zdokonaľovat tieto Stránky. Ak si neželáte dostávať cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete si tak nastaviť váš internetový prehliadač, v prípade že tento prehliadač dané nastavenia umožňuje. Prosím, budte si vedomí toho, že pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti Stránok, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani nebudete môcť stahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií na týchto Stránkach.

Okrem vlastných používame aj cookie služby Google Analytics s cieľom získavania prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami našich stránok. Cookies sú využívané na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa.

Okrem toho môžu tieto Stránky používať inú technológiu, ktorá umožňuje Dominik Kanaet K-Konditorei zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Neplnoletí

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať Dominik Kanaet K-Konditorei žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na Stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Y2M3Mzdm